Sklen��n�� kryt na spor��k wenko universal 3 v 1 56��x��50��cm