Sada 2 b��l��ch spodn��ch z��suvek z borovicov��ho d��eva k posteli woood huisie