P��nev na indukci s pokli��kou sabichi essential frying����� 24��cm