Vanocni ozdoby hvezda modra, 7 cm

Vanocni ozdoby hvezda modra, 7 cm